AKTUALITY

Termíny najbližších
akcií...

Väčšina našich skupinových
aktivít je otvorená, a teda
do skupín sa môžu prihlásiť
a stať sa ich členmi ďalší záujemcovia...

Encounter Praha
(otvorená skupina)
19. - 21.08.2016
21. - 23.10.2016
16. - 18.12.2016
17. - 19.02.2017
Praha 4, Žateckých 3
Česká republika

Muž a žena -
dve cesty k jednému cieľu

(otvorená skupina)
23.08.2016
18:00 - 20:00
Štefánikova 5, 1.posch.
Trnava

Manažér++
(otvorená skupina)
25. - 28.08.2016
04. - 11.11.2016 (intenzívka)
26. - 29.01.2017
18. - 21.05.2017
24. - 27.08.2017
03. - 10.11.2017 (Intenzívka)
Moravský Svätý Ján

Encounter TT
(otvorená skupina)
03.09.2016
Štefánikova 5, 1.posch.
Trnava

Umenie manažmentu+
(otvorená skupina)
06. - 09.10.2016
24. - 27.11.2016
19. - 22.01.2017
Moravský Svätý Ján
Piesočná

Encounter BA
(otvorená skupina)
14. - 16.10.2016
09. - 11.12.2016
10. - 12.02.2017
Class - jazyková škola
Rezedová 5
Bratislava

Encounter Zvolen
11. - 13.11.2016
Stará radnica
Zvolen

Vitajte v Inštitúte vzdelávania dospelých

Encounterové skupiny

sú netradičnou formou vzdelávania na podporu osobnostného rastu. Umožňujú účastníkom na osobných zážitkoch a na reálnych, nehraných situáciách spoznať svoje hranice pri spolupráci s inými ľuďmi.

Výsledným efektom tohto vzdelávania je prehĺbené sebapoznanie najmä v komunikačných schémach, vzorcoch správania, osobnostných vlastnostiach, schopnostiach a postojoch.

Vzdelávanie v encounterových skupinách je aktívne sociálne učenie sa predovšetkým na základe prežitého – účastníci sa učia komunikáciou a nie o komunikácii. V reálnych a nehraných diskusiách si priamo overia, ktoré ich vlastnosti sú pre iných ľudí prijateľné a ktoré sa môžu stať zdrojom konfliktov v interpersonálnych vzťahoch.

V našej ponuke encounterové skupiny poskytujú tie oblasti vzdelávania, ktoré sú najčastejšie vyžadované pre spokojné spolužitie s inými ľuďmi v osobnom aj pracovnom živote.

Skúsenosti a poznatky získané na encounterovej skupine sú trvalé, pretože učenie je spojené s emóciou a zážitkom (princíp učenia: ak sa raz niekto naučí bicyklovať, už to nezabudne).

Vzdelávanie v encounterovej skupine je efektívne, keď sa deje systematicky a keď je organizované v efektívnom časovom slede.

Program prebieha v malých skupinách (max 18 účastníkov v jednej skupine) a je organizovaný počas víkendov (spolu 5 víkendov v jednom kalendárnom roku) takto:

Piatok:           18:00 – 21:00
Sobota:          09:00 – 18:00
Nedeľa:         09:00 – 13:00

Štruktúru stretnutia aj jeho priebeh určujú účastníci samotní. Úlohou facilitátora/facilitátorov je napomáhať priebehu spoločnej diskusie, jej vyjasňovaniu a pomáhať budovať vzájomnú dôveru.

Cena:
50 € / 1 účastník / 1 víkendové stretnutie
(účastník platí celú sumu aj v prípade, že sa zúčastní iba časti víkendového stretnutia; ubytovanie ani stravu neposkytujeme pre účastníkov ES v Bratislave, v Trnave a v Prahe.

Pre ES v Diakovciach je ubytovanie zabezpečené v Penzióne ANIKO v Diakovciach, stravovanie je možné v Penzióne EUROPA v Diakovciach).

Encounterové skupiny sa konajú v Bratislave, v Diakovciach, v Trnave a v Prahe (pozri “Aktuality” v menu vpravo).