AKTUALITY

Termíny najbližších
akcií...

Väčšina našich skupinových
aktivít je otvorená, a teda
do skupín sa môžu prihlásiť
a stať sa ich členmi ďalší záujemcovia.

Encounter Zvolen
01. - 02.07.2016
11. - 13.11.2016
Stará radnica
Zvolen

Muž a žena -
dve cesty k jednému cieľu

(otvorená skupina)
19.07.2016
18:00 - 20:00
Štefánikova 5, 1.posch.
Trnava

Encounter Praha
(otvorená skupina)
19. - 21.08.2016
21. - 23.10.2016
16. - 18.12.2016
17. - 19.02.2017
Praha 4, Žateckých 3
Česká republika

Manažér++
(otvorená skupina)
25. - 28.08.2016
04. - 11.11.2016 (intenzívka)
26. - 29.01.2017
18. - 21.05.2017
24. - 27.08.2017
03. - 10.11.2017 (Intenzívka)
Moravský Svätý Ján

Encounter TT
(otvorená skupina)
03.09.2016
Štefánikova 5, 1.posch.
Trnava

Umenie manažmentu+
(otvorená skupina)
06. - 09.10.2016
24. - 27.11.2016
19. - 22.01.2017
Moravský Svätý Ján
Piesočná

Encounter BA
(otvorená skupina)
14. - 16.10.2016
09. - 11.12.2016
10. - 12.02.2017
Class - jazyková škola
Rezedová 5
Bratislava

Vitajte v Inštitúte vzdelávania dospelých

Ľudovít Dobšovič

psychológ – psychoterapeut
Oprávnenie vykonávať psychoterapiu od Slovenskej komory psychológov
Európsky certifikát psychoterapie

Asociácia socioterapie a psychoterapie – odborný garant pre psychoterapiu

Spoluautor publikácie “SOCIOTERAPIA”

PCA-psychoterapia (tzv.rogersovský prístup)
PCA poradenstvo a psychoterapia (PCA – skratka z angl. Person-Centred Approach) pomáha jedincovi obnoviť kontakt so svojím skutočným vnútorným JA, so skutočnými pocitmi, vyriešiť problém základného odcudzenia a rozvíjať sa tak, aby dosiahol stav vnútornej vyrovnanosti a autenticity.

Základným predpokladom v tomto prístupe je, že človek by mal veriť v svoju originalitu a jedinečnosť a prijímať sa so všetkými svojimi kladmi aj zápormi.

PCA poradenstvo a psychoterapiu charakterizuje najmä:
– terapeut nie je direktívny, nedáva rady
– terapeut pomáha klientovi vytvoriť atmosféru vzájomnej  dôvery
– terapeut verí v osobnostný potenciál klienta a pomáha mu ho rozvinúť
– terapeut je voči klientovi otvorený, priamy a pravdivý
– terapeut prejavuje klientovi pozitívne prijatie a porozumenie

Poskytujem:
1. Individuálne poradenstvo a psychoterapiu
2. Párové poradenstvo a psychoterapiu (manželské a partnerské páry)
3. SKYPE poradenstvo (on-line poradňa) – treba si telefonicky dohovoriť
4. Facilitovanie encounterových skupín pre odbornú aj laickú verejnosť – skupiny osobnostného rastu

Kontakt a objednávanie konzultácií:
PsychoConsulta
mobil: +421 (0) 905 428 629
e-mail: dobsovic.l@gmail.com
924 00  Galanta, Hlavná 6, 3.posch.

Cena: 10 € za každú začatú 1/2 hod konzultácie, platí sa v hotovosti